Nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych.

 1. Obowiązkiem posiadania kas fiskalnych przedmiotowo (jak np. alkohol, papierosy) bez względu na obrót, objęte zostaje sprzedaż/usługi:
 • Naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regeneracji
 • Wymiany opon
 • Badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • Usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • Usług prawnych z wyjątkiem notariuszy
 • Doradztwa podatkowego
 • Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 1. Usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie:
 • Świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 1. Usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 1. Dostaw perfum i wód toaletowych
 • Traci zwolnienie sprzedaż biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich (z wyłączeniem przewozów, na które ceny są określone przez gminę, przewóz metrem)
 • Wystawianie faktur na wszystkie usługi lub płatność przelewem za wszystkie usługi nie zwalnia (jak do tej pory) z posiadania kasy fiskalnej
 • Pozostaje limit 20 tys obrotu
 1. Do powyższego obrotu 20 tys nie jest wliczana sprzedaż towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (np. sprzedaż przez podatnika używanych telefonów komórkowych pracownikom, sprzedaż własnych nieruchomości, samochodów itp.)
 
Rozporządzenie wchodzi z dniem 1.01.2015 więc w/w podatnicy musza zamontować kasy od 1 marca 2015
Dla rozpoczynających działalność po 31.12.2014 w/w podpunktów, kasę należy zamontować po upływie dwóch miesięcy po rozpoczęciu działalności
Oczywiście odliczenie 90% wartości, nie więcej niż 700 PLN dla wchodzących po raz pierwszy w kasy fiskalne zostaje.