X2System dla hoteli

ss1_93X2Hotel służy do obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje programu X2Manager wzbogacony o funckje
rezerwacji i pobytów,konto rozliczeniowe gościa, definicje obciążeń hotelowych, oraz kartoteki pokoi, gości i firm.

Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej, gastronomii i innych punktów sprzedaży (sklepy, imprezy, catering), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

X2Hotel zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista przyjazdów i wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan sprzedaży, interfejs do centrali telefonicznej, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2Kasa, X2manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe.

Oprogramowanie X2Hotel może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi dostępu do pomieszczeń hotelowych w
postaci zamków elektronicznych.

Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki „Nano”, czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.
X2Hotel znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach hotelowych.
Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w pensjonatach, motelach i hotelach, szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

Najważniejsze cechy produktu:

– Proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji
– Rezerwacje grup lub pojedynczych osób
– Graficzna prezentacja rezerwacji
– Zestawienia obłożenia hotelu
– Raportowanie rezerwacji
– Możliwość drukowania diagramu
– Potwierdzenia rezerwacji
– Łatwe rozliczanie gości
– Podgląd bierzącego stanu pokoi
– Przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
– Rozbudowany system uprawnień